Tin tức tổng hợp

Báo cáo việc thí điểm hoạt động xe điện chở khách du lịch

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh phục vụ chở khách tham quan, du lịch.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh, thành phố được phép thí điểm.

 

Xe điện chở khách - Xu hướng mới hỗ trợ hoạt động du lịch hiện nay

Bộ Giao thông vận tải cho biết, năm 2018, Bộ này đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, cho đến nay có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động loại xe này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quá trình xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu và đưa nội dung quản lý đối với hoạt động vận tải khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); đồng thời giữ nguyên số lượng 35 địa phương đã được Thủ tướng cho phép thí điểm đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Hiện nay, dự thảo Luật Đường bộ đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, cũng như việc nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng dự thảo Luật Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn trong năm 2022.

Từ đó, đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn cũng như những đề xuất, giải pháp, kiến nghị (nếu có), gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 8/2/2023.

Nguồn: baochinhphu

Bài viết liên quan

Chat hỗ trợ
Chat ngay